ثبت نام درس
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۷ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد طهماسبی پور
سعادت آباد
۰۶بهمن
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۰۳۰ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۲۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
احسان اله نعمت زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۶بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند