ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۱۴۳۵۴ مدت کلاس : ۱۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر نیما کرباسی زاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۰۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۸۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۹آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۹آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند