ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۱۴۷۲۷ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۸اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۰۳۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۸اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۵۶۱ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۸اسفند
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۸۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۸اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند