پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

آموزش الگوهای پایه در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای کار و تولیدی های پوشاک زنانه

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۳۲۴۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
اکرم اسکندری بیرون
قیطریه
۰۲اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۰ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۷۴۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر رضوان طیباتی
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۶۹۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
میرداماد
۰۸اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۱۶اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۰۱۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
فرانک رمضان عرب
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۰اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۲۵خرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند