پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۶۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۹بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۱۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۳بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۴اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند