ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بهاره شقاقی افضلی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۷۱۰ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سعید حاج صادقی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۲۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۱۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
محمدصادق دانش
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۹فروردین
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۵۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۹فروردین
۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند