ثبت نام در دپارتمان تشریفات و گردشگری
دپارتمان تشریفات و گردشگری

 

 

 

شیرینی های اصیل نوروزی

 

 

گروه های آموزشی
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۳۰فروردین
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۳۰فروردین
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۷۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۰فروردین
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۳۱فروردین
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۳۶۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
نیاوران
۳۱فروردین
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
نارمک
۳۱فروردین
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند