ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
کد کلاس : ۲۰۷۴۸۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹شهریور
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۸۱۶۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹شهریور
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۹شهریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۶۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۹شهریور
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۸۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
مهرداد نقدی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹شهریور
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۷۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۹شهریور
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند