ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
خاطره کامیار
قیطریه
۰۷اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۵۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۹اردیبهشت
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۹اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۰۹۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۱خرداد
۱۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند