مشخصات درس

علوم مهندسی
مهندسی عمران
دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

محل برگزاری

رشت - سایت 4
۰۱۳-۳۴۳۱
رشت - خ گلسار - بلوار گیلان - نبش خ 155

ثبت نام

یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه - ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند