برگزاری کمپ های ویژه یلدا 99 در دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جهت ثبت نام مستقیم روی کد درس دلخواه کلیک نمایید و ثبت نام آنلاین خود را انجام دهید

 

برنامه کمپ ویژه یلدا 1399 گروه ICT شعبه مرکزی

نام دوره کد درس مدت (ساعت) مدت
(روز)
تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری شهریه(ریال)
CompTIA Network + 217359 30 کمپ 3 روزه 99/09/16 99/09/18 9:00-19:00 3,600,000
Installing and Configuring Windows 10 (70-697) 217361 42 کمپ 4 روزه 99/09/19 99/09/22 9:00-19:30 7,200,000
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 (70-740) 217362 51 کمپ 5 روزه 99/09/23 99/09/27 9:00-19:00 9,768,000
MCSA 1 (Network+ ,Windows 10 , Windows Server 2016) 217363 123 کمپ 12 روزه 99/09/16 99/09/27 9:00-19:00 36,800,000
Exchange 2016 217364 50 کمپ 5 روزه 99/09/15 99/09/19 9:00-19:00 11,600,000
CCNA 200/301 217371 75 کمپ 8 روزه 99/09/19 99/09/26 9:00-19:00 17,250,000
MTCNA  217372 26 کمپ 3 روزه 99/09/16 99/09/18 9:00-19:00 6,400,000
MTCWE 217373 24 کمپ 3 روزه 99/09/19 99/09/21 9:00-17:00 6,800,000
MTCUME 217374 16 کمپ 2 روزه 99/09/22 99/09/23 9:00-17:00 4,880,000
MTCRE 217375 24 کمپ 3 روزه 99/09/24 99/09/26 9:00-17:00 6,080,000
MTCIPv6E  217376 20 کمپ 2 روزه 99/09/27 99/09/28 9:00-19:00 5,840,000
                آدرس سایت: mft.info         223699504  -   22369673  :ICT خط مستقیم دپارتمان
نام دوره کد درس مدت (ساعت) مدت
(روز)
تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری شهریه(ریال)
VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.x) 217377 45 کمپ 5 روزه 99/09/22 99/09/26 9:00-18:00 13,600,000
Linux Essentials + LPIC 1 217378 55 کمپ 5 روزه 99/09/19 99/09/23 9:00-20:00 12,000,000
 LPIC 2 217379 55 کمپ 5 روزه 99/09/25 99/09/29 9:00-20:00 9,520,000
CEH v.10 217380 36 کمپ 4 روزه 99/09/19 99/09/22 9:00-18:00 13,200,000
Hack Pack (Security+, Linux+, CEH v.9, Offensive Security) 217381 126 کمپ 12 روزه 99/09/19 99/09/30 9:00-19:30 36,000,000
Backup Exec و مفاهیم پشتیبان گیری 217382 30 کمپ 3 روزه 99/09/19 99/09/21 9:00-19:00 11,200,000
ITIL Foundation V3  217383 27 کمپ 3 روزه 99/09/22 99/09/24 9:00-19:00 9,760,000
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر مبنای استاندارد ( ISO 27001:2005) 217384 24 کمپ 3 روزه 99/09/25 99/09/27 9:00-17:00 7,200,000
                آدرس سایت: mft.info         223699504  -   22369673  :ICT خط مستقیم دپارتمان
نام دوره کد درس مدت (ساعت) مدت
(روز)
تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری شهریه(ریال)
طراحی وب (CIW) و CMS
Web Design Pack 217385 130 کمپ 13 روزه 99/09/16 99/09/28 9:00-19:00 31,200,000
Web Design I 217386 50 کمپ 5 روزه 99/09/16 99/09/20 9:00-20:00 10,400,000
Web Design II 217387 30 کمپ 3 روزه 99/09/21 99/09/23 9:00-19:00 10,000,000
Web Design III 217388 50 کمپ 4 روزه 99/09/24 99/09/28 9:00-20:00 15,600,000
ReactJS 217389 40 کمپ 4 روزه 99/09/21 99/09/29 9:00-20:00 14,400,000
Wordpress 217390 45 کمپ 5 روزه 99/09/25 99/09/28 9:00-18:00 7,440,000
PHP & MYSQL Web Development  217391 60 کمپ 6 روزه 99/09/21 99/09/26 9:00-19:00 14,400,000
laravel 217392 40 کمپ 4 روزه 99/09/27 99/09/30 09:00-19:00 10,000,000
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) 217393 30 کمپ 3 روزه 99/09/26 99/09/28 9:00-19:00 7,600,000
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) 217394 30 کمپ 3 روزه 99/09/26 99/09/28 9:00-19:00 9,200,000
                آدرس سایت: mft.info         223699504  -   22369673  :ICT خط مستقیم دپارتمان
برنامه نویسی
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی  217395 40 کمپ 4 روزه 1399/09/16 1399/09/19 9:00-19:00 7,200,000
برنامه نویسی به زبان ++C 217396 60 کمپ 7 روزه 1399/09/20 1399/09/25 9:00-17:30 8,960,000
C# Programming 217397 60 کمپ 7 روزه 1399/09/20 99/09/25 9:00-17:30 8,800,000
SQL Server Database Development 217398 50 کمپ 5 روزه 99/09/18 99/09/25 9:00-17:30 10,240,000
Java SE 8 Programming 217399 40 کمپ 4 روزه 99/09/20 99/09/23 9:00-19:00 12,000,000
Java EE 8 Programming 217400 40 کمپ 4 روزه 99/09/24 99/09/27 9:00-19:00 14,400,000
Android 217402 50 کمپ 5 روزه 99/09/22 99/09/26 9:00-19:00 10,080,000
Android pack  217401 70 کمپ 7 روزه 99/09/20 99/09/26 9:00-19:00 15,200,000
Programming with Python 217403 50 کمپ 5 روزه 99/09/21 99/09/25 9:00-19:00 12,000,000
Python Web Development With Django 217405 50 کمپ 5 روزه 99/09/26 99/09/30 9:00-19:00 12,000,000
موتور بازی سازی کانستراکت 2 217406 50 کمپ 5 روزه 99/09/20 99/09/24 9:00-19:00 9,600,000
                آدرس سایت: mft.info         223699504  -   22369673  :ICT خط مستقیم دپارتمان
نام دوره کد درس مدت (ساعت) مدت
(روز)
تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری شهریه(ریال)
مهارت های پایه
ICDL 2019 Level 1 217407 60 کمپ 6 روزه 99/09/16 99/09/21 09:00-19:00 4,000,000
ICDL 2019 Level 2 217408 60 کمپ 6 روزه 99/09/22 99/09/27 09:00-19:00 3,800,000
Microsoft Office Excel 2019 217410 20 کمپ 2 روزه 99/09/22 99/09/23 09:00-19:00 2,288,000
Microsoft Office Excel 2019 Expert 217409 24 کمپ 3 روزه 99/09/28 99/09/30 9:00-17:00 2,400,000
Microsoft Office Word 2019 217411 20 کمپ 2 روزه 99/09/20 99/09/21 09:00-19:00 2,288,000
تلفیقی Word+Excel 217412 40 کمپ 4 روزه 99/09/20 99/09/23 9:00-19:00 4,240,000
Power BI 217413 20 کمپ 2 روزه 99/09/28 99/09/29 09:00-19:00 7,200,000
                آدرس سایت: mft.info         223699504  -   22369673  :ICT خط مستقیم دپارتمان

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند