برگزاری دوره های جدید روانشناسی در دپارتمان دانش سلامت

برگزاری و برنامه ریزی دوره های روانشناسی در مرداد  1399در تاریخ 27 مرداد و نیز ماه های شهریور انجام شده است.
از جمله سرفصل‌های آموزشی دوره  روانشناسی (مدیریت بر خویشتن) می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
مقابله با افسردگی ،کلیدهای تصمیم گیری موفق ،خودشناسی و هدفمندی ،کنترل احساسات ، مثبت اندیشی ، مقابله با استرس و...
همراه با گواهينامه  معتبر:  دو زبانه مجتمع فنی تهران

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند