داستان یک برندآموزشی موفق از تلویزیون اینترنتی "فن ومهارت"(دکترسعید سعادت)قسمت سوم

داستان یک برندآموزشی موفق از تلویزیون اینترنتی "فن ومهارت"(دکترسعید سعادت)قسمت سوم

برای مشاهده قسمت اول این مصاحبه "اینجا" را کلیک نمایید

برای مشاهده قسمت دوم این مصاحبه "اینجا" را کلیک نمایید

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند