پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۹۶۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۰۲اردیبهشت
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند