پیش نیاز

برای گذراندن این دوره آشنایی با HTML و CSS مورد نیاز می باشد.دانش وردپرس الزامی نیست اما مفید است.

کسب توانایی

دانشجویان در پایان این دوره می بایست آشنایی خوبی با SEO بدست آورند. با onpage seo و offpa به خوبی آشنا شده و بتوانند به خوبی محتوای یک وب سایت را از نظر سئو ، بهینه کنند.همچنین انتظار می رود در پایان این دوره دانشجویان، تحقیق و انتخاب کلمات کلیدی را به خوبی یاد گرفته و با ابزارهای آنالیز وب سایت ، بتوانند هر وبسایتی را مورد بررسی قرار دهند.

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۵۱۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۰۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۹۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۹۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸شهریور
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند