پیش نیاز

آشنایی با کامپیوتر

کسب توانایی

طراحی صفحه وب سایت با HTML/CSS

سرفصل ها

معرفی مباحث اولیه وب
سایر مباحث آموزشی
پروژه

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۳۶۶۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۹۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سید مجید پورسادات
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۱۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۳اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۸۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۶۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حمیدرضا ایزدی متین
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۸۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳خرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۸۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی اکبر جعفرپور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند