پیش نیاز

excel 2019

کسب توانایی

راه اندازی Microsoft Office Excel 2019 پیشرفته

سرفصل ها

فرمول نویسی های تو در تو با استفاده از (IF , AND , OR, ….)
توابع جستجو گر
توابع ریاضی
توابع زمان و مکان
توابع بانک اطلاعاتی
ابزارSUBTOTAL
ابزار GOLAL SEEK
ابزار DATA TABLE
ابزار SCENARIO MANAGER
ابزار CONSOLIDATE
ابزار DATA VALIDATION
ابزار TEXT TO COLUMN
فیلتر پیشرفته انتقال داده از اکسل به اکسس و بالعکس
کشیدن انواع نمودارها و استفاده از خطوط روند رای پیش بینی
ابزار PIVOT TABLE
ماکرو نویسی
ایجاد ارتباط میان ورد و اکسل از طریق ابزار MAILING و غیره

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۹۹۴۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۱۰۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۵بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
میرداماد
۱۶بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۳بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۴بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۸بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۶۶۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر کامران پورفتحی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند