پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۷۷۴ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۳اردیبهشت
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۳ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۱اردیبهشت
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند