کد کلاس : ۲۰۹۴۱۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فاطمه روشن نیا هره دشت
رشت
۱۵تیر
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۹۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۱تیر
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند