پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۹۶۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵،
نیاوران
۰۷بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۴۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
میرداماد
۱۳بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۷۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۲۸۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۱بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند