پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

 

 

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

سرفصل

·         آشنایی با مفهوم برنامه نویسی سمت کلاینت و زبان JavaScript و نحوه استفاده از آن در اسناد

·         معرفی دستورات پایه زبان،بررسی شرط و حلقه و آرایه و توابع

·         بررسی روش تعریف متغیر ها و ساختمان داده و نحوه مدیریت رویداد ها

·         بررسی شی گرایی و روش تعریف کلاس و ...

·         معرفی فریمورک ها و مزایای آنها و آشنایی با jQuery

·         معرفی AJAX و روش پیاده سازی آن در JavaScript و jQuery

·         معرفی انواع کتابخانه های کاربردی مانند jQueryUI و ...

 

 

کد کلاس : ۲۲۲۳۸۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۹اردیبهشت
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۰۷۴ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۷اردیبهشت
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۷۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۷اردیبهشت
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۷۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲خرداد
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۸۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آبان
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند