ثبت نام در دپارتمان علوم مالی و حسابداری
دپارتمان علوم مالی و حسابداری
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۶آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۷۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۸آذر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۸۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۹آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۰ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۴۳ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۰آذر
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند