ثبت نام در دپارتمان علوم مالی و حسابداری
دپارتمان علوم مالی و حسابداری
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۷۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عرفان معتضد
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۶۸۹ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیده معصومه اردهاری
سعادت آباد
۰۳مهر
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۹۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۳مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
شمال غرب منطقه 22
۰۳مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند